Søknad om slitertillegg

Slitertillegg er en ekstra ytelse til de som går av med AFP ved 62, 63 eller 64 år, uten arbeidsinntekt ved siden. Det første årskullet som kan få innvilget slitertillegg er de som er født i 1957.

Det er flere vilkår som må være oppfylt for å få innvilget slitertillegg, blant annet må du ha fått innvilget AFP fra Fellesordningen for AFP. For fullstendig oversikt over vilkårene - se regler om slitertillegg

Logg inn med BankID for å søke om slitertillegg.

Før du logger inn:

For at vi skal kunne behandle din søknad trenger vi opplysninger fra dine skatteoppgjør for de tre siste årene. Logg deg inn på Altinn for å laste ned skatteoppgjørene. Disse skal legges ved søknaden.